Petitchef

Het Wijnkabinet


Het Wijnkabinet  is een unieke samenwerking tussen een aantal relatief kleine wijnimporteurs. Deze importeurs bieden iets bijzonders: ze werken over het algemeen met kleine producenten, die veel aandacht besteden aan hun wijnen. Deze wijnen zijn uniek en niet op grote schaal verkrijgbaar. De meeste importeurs hebben zich gespecialiseerd in een land of een streek. Ze zijn allemaal anders, de passie en gedrevenheid is echter bij iedereen hetzelfde. Door middel van Het Wijnkabinet brengen een aantal van deze importeurs hun wijnen gezamenlijk op de markt. Samen bieden zij zo een aantrekkelijk en divers assortiment aan. Door ook de distributie en facturatie samen te voegen, hoeft u geen zaken meer te doen met veel verschillende bedrijven. De importeurs leveren u onder één naam.

Waarom een samenwerking? In Nederland is er een groot aantal bedrijven dat op relatief kleine schaal wijn importeert en verkoopt, aan zowel particulieren als de zakelijke markt. Deze bedrijven kenmerken zich door een aantal unieke, specifieke eigenschappen. De eigenaar van het bedrijf importeert en verkoopt de wijn dikwijls als nevenactiviteit. Niet zelden is de import van de wijn begonnen als een hobby. Het assortiment bestaat uitsluitend uit exclusieve, kwalitatief goede wijnen uit specifieke regio's. Particulieren weten de weg naar de kleine importeur goed te vinden. De horeca kiest echter nog vaak voor de grotere importeurs. De wijnen van de kleine importeur zijn juist erg interessant voor de zakelijke markt; iedere importeur heeft zijn of haar eigen verhaal, de wijnen zijn met zorg uitgekozen, kwalitatief goed en slechts in kleine hoeveelheden op de Nederlandse en Belgische markt verkrijgbaar. Met Het Wijnkabinet komen deze wijnen nu ook binnen uw handbereik.
Ombrerosse is partner van `het wijnkabinet` . Een selectie van onze wijnen zijn verkrijgbaar via deze site.Il Gabinetto del Vino   è una collaborazione unica tra un certo numero di importatori di vino relativamente piccolo. Questi importatori offrire qualcosa di speciale: in genere il lavoro con i piccoli produttori, che prestano molta attenzione ai loro vini. Questi vini sono unici e non molto diffuse. La maggior parte degli importatori si sono specializzati in un paese o una regione. Sono tutti diversi, la passione e la passione è per tutti lo stesso. Attraverso il governo del Vino, comporterebbe una serie di vini che, insieme agli importatori di mercato. Insieme offrono una gamma completa e diversificata. Con la distribuzione e la fatturazione insieme, non hanno a che fare più affari con molte aziende diverse. Gli importatori in grado di fornire un nome. 
Perché una collaborazione? Nei Paesi Bassi vi è un numero elevato di aziende che volume relativamente ridotto di importazioni di vino e vende sia per gli individui e mercato business.Queste società sono caratterizzate da un certo numero di caratteristiche uniche. Il proprietario della societa 'importa e vende il vino spesso un'attività secondaria. Non di rado, l'importazione di vino è iniziato come un hobby. La gamma è composta esclusivamente da esclusivi, vini di alta qualità provenienti da regioni specifiche. Gli individui trovano la loro strada nel piccolo importatore facili da trovare. Tuttavia, spesso sceglie il catering per gli importatori più grandi. I vini di piccoli importatori sono molto molto interessanti per il mercato business, ogni importatore ha la sua storia, i vini sono scelti con cura, buona qualità e solo in piccole quantità nei oggi olandesi e belgi market. Con il gabinetto del vino, questi vini ora a portata di mano. 
Ombrerosse  è un partner di ` del gabinetto del vino. Una selezione dei nostri vini sono disponibili da questo sito

Beoordeel dit recept:
Genereer een andere beveiligde code  = dagmenu