Petitchef

Utopia10 oktober om 20:00 uur opent Doris Witgens, conservator van museum de Lakenhal, in RAP Architectuurcentrum de tentoonstelling UTOPIA LEIDEN 1516-2016.

De Lakenhal organiseert de expositie Utopia van 1900 tot 1940 over twee avant-gardistische kunst stromingen: het expressionisme en het cubisme. Het Rijnlands Architectuur Platform maakt in aansluiting op deze tentoonstelling een parallel expositie: Utopia Leiden 1516-2013: visies voor een nieuwe stad. Wensbeelden over stedenbouw en architectuur. Dat was natuurlijk het domein van More’s Utopia.

De RAP tentoonstelling geeft een overzicht van het streven naar een nieuwe samenleving aan de hand van diverse nationale en internationale ontwikkelingen. Hoe kregen deze ontwikkelingen gestalte in Leiden?

Utopia
Het fenomeen Utopia wordt in 1516 geïntroduceerd in het gelijknamige boek van Thomas More. Hierin schetst hij een ideale maatschappij, waarin mensen in ideale woonvormen met elkaar samenleven en werken.

De nieuwe stad
Het streven naar een nieuwe samenleving met stedenbouwkundige en architectonische middelen is van alle tijden. In navolging van Thomas More heeft het RAP vooral het accent op ruimtelijke ontwikkelingen gelegd die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd in het verheffen van de burger en arbeider. De Leidse hoogleraar Simon Stevin creëerde met zijn ideaal ‘grid-bolwerk-stad’ een structuur waarin een duidelijke hiërarchie ontbreekt.

In de 18e en 19e eeuw werden fabriekswoningen voor de arbeiders gecreëerd. Woningen bij de Zilverfabriek te Voorschoten zijn hiervan een voorbeeld. Een andere belangrijke ontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw is die van de uit Engeland overgewaaide tuinsteden. Voor het eerst kon de burger gezond in het groen wonen nabij het centrum van de stad. De nieuw opgerichte woningbouwverenigingen zorgden voor interessante sociale woningbouw. De Tuinstadwijk en de Kooi waren treffende voorbeelden van dit idee.

Met het toenemen van het verkeer en Industrialisatie vond op grote schaal functiescheiding plaats. Vooral na de oorlog, vinden we in Leiden dit principe terug met de grootstedelijke visie voor de binnenstad en in de wijk Leiden Zuid-West.

In de jaren zestig bedacht de kunstenaar Constant grote mega-netwerkstructuren die hij over de Randstad uitspreidde. Hoge dichtheid kon gerealiseerd worden met het behoud van het landschap. Een dergelijke opvatting kan in verband gebracht worden met de realisaties van ROC gebouwen en het Achmeagebouw langs de spoorlijnen. Scholen en werk gekoppeld aan een netwerkstructuur.

Recentelijk is de nieuwe Utopie het maken van “green cities”. Stadslandbouw op initiatief van de burgers, ‘social activism’ vindt in veel steden plaats. In Leiden werd recentelijk een Singelpark bedacht. Opnieuw een utopisch plan dat ook weer een link legt naar de bolwerken van Simon Stevin.Utopie is een een terugkerende inspiratiebron die door de tijd heen de stad gevormd heeft.

Naast de tentoonstelling worden op 19 oktober onder leiding van gidsen wandelingen georganiseerd waarin het Utopische kan worden beleefd.Beoordeel dit recept:
Genereer een andere beveiligde code  = dagmenu