Petitchef

Dow`s late bottle Vintage port


Afgelopen September van het vorige jaar schreef ik over mijn `koopje op Marktplaats`.
Ik bemachtigde twee `halfjes` Dow`s Vintage port voor een zacht prijsje. De eerste, uit 1980, was van - zeer verrassend - uitmuntende kwaliteit. Beide flesjes hadden een gehavend etiket en zo ook de 2e, uit 1986, die ik gisteravond heb geconsumeerd.
De 1986 `er was het `late bottle vintage` ( LBV ) type. Oogstjaar 1986 en gebotteld in 1992.
LBV is ontstaan uit gebrek aan vraag. Als een jaargang vintage port niet goed werd verkocht, werd de wijn langer in het vat bewaard. ( 4 tot 6 jaar ) Over de jaren heen ontstonden twee typen LBV, namelijkde gefilterde en ongefilterde typen. Gefilterd waren doorgaans lichter ( van smaak ) dan de ( LB )vintage port typen en eerder op dronk. In de winkel liggend waren ze meteen geschikt voor consumptie. De ongefilterde LBV waren bedoeld voor nog enige jaren flesrijping. Decanteren is dan ook noodzakelijk.
Vintage port liefhebbers zijn niet gecharmeerd van de Late bottle port typen. Filtering van de wijn zorgt voor minder karakteristieke smaaknuances volgens hun.

De Dow 1986 van gisteravond was van het ongefilterde type. Herkenbaar aan het orginele kurktype en gezegend met veel droesem. Decanteren dus. Onmiddellijk vult de keuken zich met o zo herkenbare portgeur. Vol fruit met aangename alcoholgeuren. Eerste indruk: geen `kurk`of oxidatie alhoewel de kleur ietwat bruinig uitzag. De vulhoogte in de fles leek ook niet meer op niveau te zijn.
Ik werd niet teleurgesteld. De port was nog erg vitaal. Mooi zoet, chocolade, hout en een lange smaakvoortzetting. Toegegeven......een vintage port heeft een mooiere dieprode kleur, en meer body, maar ik heb een fijne avond gehad.

ITALIANO

Lo scorso settembre dello scorso anno ho scritto la mia Marketplace 'affare'.
Sono riuscito a ottenere due metà `s` `Dow Vintage Port per un prezzo ragionevole. Il primo, dal 1980, è stato - molto sorprendente - di ottima qualità. Entrambe le bottiglie aveva un'etichetta e martoriato come il 2, 1986, ho consumato la notte scorsa.
Nel 1986 'non vi sarebbe stato «in ritardo» vintage bottiglia (LBV) il tipo. Anno di raccolta 1986 e imbottigliato nel 1992.
LBV è sorto dalla mancanza di domanda. Se una porta vintage non è stato venduto, il vino è stato mantenuto più a lungo nel barile. (Da 4 a 6 anni) Nel corso degli anni, emerse due tipi LBV, vale a dire i tipi filtrato e non filtrato. Filtrati erano generalmente più leggeri (di sapore) rispetto al (LB) i tipi di porto d'epoca e più maturo. Nel negozio che stavano mentendo giusta misura per il consumo. Il filtrato LBV sono stati per alcuni anni di maturazione bottiglia.Decantazione è necessario.
Gli amanti della porta Vintage non amano la bottiglia tipi di porta Late. Filtraggio del vino permette di meno dalle loro sfumature sapore caratteristico.

Era il 1986, il Dow Jones ieri sera del tipo non filtrato. Individuati dal tipo originale sughero e benedetto da sedimenti molto. Così decantazione. Immediatamente riempire la cucina è oh porta odore così riconoscibile. Aromi di frutta completa con l'alcol piacevole. Prima impressione: nessuna ossidazione `o` sughero, anche se i colori sembrava un po 'marrone. L'altezza di riempimento nella bottiglia sembrava ancora di più al suo livello.
Non sono stato deluso. Il porto era ancora molto vitale. Piuttosto dolce, il cioccolato, il sapore di legno e una estensione a lungo. ...... Concesso un porto d'epoca ha un bel colore rosso profondo, e più il corpo, ma ho una bella serata.

Beoordeel dit recept:
Genereer een andere beveiligde code  = dagmenu